O nama

Licencirani ovlašćeni računovođa vodi knjigovodstvo u skladu sa važećim zakonima i propisima. Kontiranje i knjiženje se obavlja pomoću licenciranog softvera. Na nas se možete potpuno osloniti kada je u pitanju:

      • Obračun zarada radnika, poreza i doprinosa na zarade;
      • Obračun PDV: vođenje evidencije i podnošenje poreskih prijava;
      • Utvrđivanje i knjiženje poslovnog rezultata (dobitak – gubitak) i zaključna knjiženja;
      • Izrada završnih računa sa konačnim obračunima poreza i doprinosa iz dobiti;
      • Prijava i odjava radnika;
      • Davanje uputstva o načinu pripreme dokumentacije u skladu sa zakonom.

Redovno pratimo izmene u zakonima kroz stručnu literaturu i časopise što nam omogućava da na vreme obavestimo naše klijente o promenama koje slede.

Sva dokumentacija koja se dostavi agenciji se redovno i ažurno knjiži u poslovne knjige. Takođe je u svakom trenutku moguće dobiti uvid u poslovanje vašeg preduzeća što je izuzetno važno za poslovni uspeh.

U to ime Vas pozivamo da nam se obratite putem naše Kontakt stranice.